Nơi mua

Cần tìm nước súc miệng?  Sản phẩm LISTERINE® có bán tại cửa hàng tạp hóa, nhà thuốc, cửa hàng tiện lợi, và siêu thị trên toàn quốc.