Thông tin cá nhân
Ví dụ 01237865212
Cảm ơn quý anh/chị nhân viên y tế đã quan tâm và tìm hiểu nhiều hơn về các sản phẩm chăm sóc răng miệng của Johnson & Johnson Việt Nam, đặc biệt là Listerine.
Lưu ý và đồng ý về quyền riêng tư. Với sự đồng thuận của anh/chị, chúng tôi, Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam), sẽ thu thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của anh/chị (“Thông tin cá nhân”) để cho phép chúng tôi và / hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi: [i] gửi hoặc cung cấp cho anh/chị các mẫu sản phẩm Listerine®; [ii] xây dựng quản lý quan hệ khách hàng của chúng tôi với anh/chị; [iii] liên hệ với anh/chị và hỏi anh/chị về trải nghiệm của anh/chị với Listerine® và thậm chí các sản phẩm chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng khác của chúng tôi cho mục đích nghiên cứu và phân tích tiếp thị của chúng tôi; [iv] gửi cho anh/chị tài liệu khoa học và thông tin về các chương trình đào tạo liên tục và các nghiên cứu khoa học của chúng tôi; và [v] tiến hành các hoạt động tiếp thị và các chương trình khuyến mãi khác trên các sản phẩm chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng của chúng tôi. Anh/chị có thể được liên hệ qua email, cuộc gọi điện thoại và / hoặc tin nhắn văn bản và các ứng dụng nhắn tin khác.

Chương trình này chỉ giới hạn cho nha sĩ. Chúng tôi sẽ tự động xóa thông tin cá nhân được gửi bởi những cá nhân không phải là nha sĩ.
Chúng tôi sẽ xử lý thông tin Cá nhân theo Chính sách bảo mật của Công ty mà anh/chị có thể xem tại https://www.listerine.com.vn/privacy. Anh/chị có thể thu hồi sự đồng thuận của mình bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, nếu anh/chị không cung cấp thông tin cá nhân được yêu cầu cho chúng tôi hoặc nếu anh/chị thu hồi sự đồng thuận của mình, chúng tôi sẽ không thể thực hiện các mục đích trên.

Việc trao và nhận mẫu (bộ toolkit) này không được coi điều kiện trao đổi để mua, kê đơn hoặc hoàn tiền cho bất kỳ sản phẩm nào từ Johnson & Johnson Việt Nam của chúng tôi ở hiện tại và tương lai.
Bằng cách nhấp vào nút “Gửi”, anh/chị đồng ý cho việc xử lý Thông tin Cá nhân cho các mục đích trên và anh/chị xác nhận rằng anh/chị đã đọc, hiểu và đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư của Công ty cũng như Điều khoản và Điều kiện được nêu trong trang web này.